irp30 : تعیین تکلیف آرامستان جدید تهران تا خرداد سال آینده

در irp30 مطلب تعیین تکلیف آرامستان جدید تهران تا خرداد سال آینده مشاهده می کنید
عضو شورای شهر تهران از تعیین تکیلف آرامستان جدید تهران در این دوره از مدیریت شهری و نهایتاً تا خرداد سال آینده خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت irp30