irp30 : جانشین‌های گوشت در رژیم‌های غذایی گیاه‌خواری

در irp30 مطلب جانشین‌های گوشت در رژیم‌های غذایی گیاه‌خواری مشاهده می کنید

مصرف گوشت از دیرباز به عنوان یک بخش مهم رژیم غذایی و به عنوان شاخص رشد اجتماعی شناخته شده است. با این حال، افزایش تولید و مصرف گوشت در مقیاس جهانی، نگرانی‌های زیست محیطی را در مورد نیاز به زمین و آب ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت irp30