irp30 : نان و شیرینی را چقدرمی توان نگهداری کرد؟

در irp30 مطلب نان و شیرینی را چقدرمی توان نگهداری کرد؟ مشاهده می کنید

شیرینی خشک در دمای اتاق قابل نگهداری است ولی شیرینی تر و خامه‌ای حتما بایستی در یخچال (حداکثر تا 3 روز) نگهداری شود. ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت irp30